Soita jos on kysyttävää! Asiakaspalvelu: 044-7279498

Disclaimer

Vastuu palvelusta ja vahingonkorvausvelvollisuus

Tmi Matti Rautajoki / Suomen EFT mentaalivalmennuksen vastuusta

Suomen EFT mentaalivalmennus ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Selvyyden vuoksi todetaan, että Suomen EFT mentaalivalmennus ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen Asiakkaalle Palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Palvelussa olevista virheistä, puutteellisuuksista, tai Palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä. Suomen EFT mentaalivalmennus ei ole myöskään vastuussa EFT-itsehoitovideoilla tehdystä EFT-itsehoidosta tai palveluissa tapahtuneista vahingoista.

Suomen EFT mentaalivalmennus ei vastaa Palvelun sisällöstä, eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta.

Suomen EFT mentaalivalmennus ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

Vahingonkorvausta on vaadittava Suomen EFT mentaalivalmennus kuukauden kuluessa siitä, kun Asiakas havaitsi tai asiakkaan olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste. Maksullisten palveluiden osalta Suomen EFT mentaalivalmennus vastuu kaikista vahingoista rajoittuu aina enintään Asiakkaan vahingon kohteena olevasta Maksullisesta palvelusta vahingon ajalta maksaman maksun määrään.

Asiakkaan vastuusta

Asiakas vastaa Palvelun käytöstä sekä Palveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole Käyttöehtojen ja mahdollisten erityisehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Suomen EFT mentaalivalmenukselle, Suomen EFT mentaalivalmenuksen sopimuskumppaneille, Palvelun muille käyttäjille tai muille kolmansille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Suomen EFT mentaalivalmenukselle tai kolmannelle aiheuttamansa vahingon.

Käyttöoikeuden rajoittaminen

Suomen EFT mentaalivalmennuksella on oikeus rajoittaa tai estää Palvelun käyttö Asiakkalta.

Käyttöoikeuden päättymisestä huolimatta jäävät näihin käyttöehtoihin perustuvat omistus- ja tekijänoikeudet, oikeus vahingonkorvaukseen sekä vastuunrajoitukset voimaan.

Erimielisyydet

Suomen EFT mentaalivalmennuksen ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.