Soita jos on kysyttävää! Asiakaspalvelu: 044-7279498

Käyttöehdot

Palvelun käyttö

Kun olet tilannut haluamasi tuotteen verkkokaupasta saat sähköpostiisi tunnukset, joilla saat käyttöoikeuden tilaamaasi tuotteeseen. Nuo tunnukset, joilla pääset käyttämään EFT-itsehoitovalmennuksia ovat samat kuin sinun luomasi käyttäjätunnus ja salasana.

Kun palaat palaavana asikkaina käyttämään tuotteita osoitteessa: www.eftitsehoito.com klikkaa Asiakastili-valikkoa tämän jälkeen tuon valikon viereen aukeaa EFT-itsehoitovalmennukset-valikko. Paina siitä ja niin vasemmalle aukeaa valikko tilaamastasi tuotteesta, josta pääset käsiksi videovalmennuksiisi.

Asiakas saa Palveluun näiden Käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan.

Asiakas vastaa itse Palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista. Asiakas ei saa yhdistää tai käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, Palvelun käyttäjille, muille kolmansille osapuolille tai Suomen EFT mentaalivalmennukselle.  Suomen EFT mentaalivalmennus voi antaa erikseen tarkempia ohjeita verkkoa kuormittavasta ja kielletystä käytöstä.

Tiettyjen Palveluun kuuvien osien käyttö voi edellyttää rekisteröitymistä tai tuotteiden toimituksen kannalta tarpeellisten yhteystietojen luovuttamista Suomen EFT mentaalivalmennukselle.

Maksulliset palvelut ja laskutus

Palvelun kautta on tilattavissa erilaisia maksullisia tuotteita. Maksullisten palveluiden ja tuotteiden hinnat ja maksuehdot ilmoitetaan palvelukohtaisesti erikseen. Suomen EFT mentaalivalmennuksella on oikeus muuttaa Palvelun hintoja ja laskutusperustetta oman harkintansa mukaan, ilmoittamalla siitä Palvelussa tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen. Jos arvonlisävero tai jokin muu Palveluun liittyvä vero tai julkinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu,  Suomen EFT mentaalivalmennuksella on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.

Käyttöoikeuden rajoittaminen

Suomen EFT mentaalivalmennuksella on oikeus rajoittaa tai estää Palvelun käyttö Asiakkalta.

Käyttöoikeuden päättymisestä huolimatta jäävät näihin käyttöehtoihin perustuvat omistus- ja tekijänoikeudet, oikeus vahingonkorvaukseen sekä vastuunrajoitukset voimaan.

Käyttöoikeuden siirto

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle ilman Suomen EFT mentaalivalmennuksen etukäteistä kirjallista suostumusta. Suomen EFT mentaalivalmennuksella on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet kolmannelle ilmoittamalla siitä Asiakkaalle.

Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 15.5.2015 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Asiakkaan vakuutus

Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa mahdollisesti antamansa tiedot oikeina ja ajantasaisina sekä tutustuneensa Käyttöehtoihin ja muihin mahdollisiin Palvelua koskeviin erityisehtoihin. Asiakas sitoutuu kaikilta osin noudattamaan Palvelujen käytössä edellä mainittuja ehtoja.